bg

Privacyverklaring Just4Work BV

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens.Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op22.05.2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Just4Work BV
Aansluitnummer Kvk 24390312
Adres:
Spuiboulevard 222a
3311 GR DORDRECHT
Tel:088.3456780
Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Functionaris gegevensbescherming:Daan Dekkers –Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het gebruik van persoonsgegevens door Just4Work
Just4Work verkrijgt persoonsgegevens van uzelf,bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website,email,telefoon en app.Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Just4Work verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens,zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Just4Work verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden,zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het kandidatenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen,zoals planning;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u,dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting,zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens,omdat Just4Work hier gerechtvaardigde belangen bij heeft,zoals;

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming,zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Uitsluitend binnen de geldende wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens,kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden.Just4Work kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden,zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen,testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers.In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt.Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.Just4Work zal u vooraf informeren indien informatie aan derden wordt verstrekt en om welke informatie het gaat.
- Wij verstrekken,voor zover dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening,uw gegevens aan UWV.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Just4Work zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens.Daarom heeft Just4Work passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om Just4Work een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens.Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens.Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen,aan te vullen,te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Just4Work verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Just4Work
t.a.v.De directie
Spuiboulevard 222a
3311 GR DORDRECHT

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Just4Work,laat dit dan vooral aan ons weten.Mocht u er met ons niet samen uitkomen,dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder,de Autoriteit Persoonsgegevens.U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Just4Work kan deze privacy verklaring aanpassen.Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen,zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22.05.2018.

Just4Work
Op zoek naar werk?Wij hebben met regelmaat leuke vacatures voor mensen die graag aan de slag willen!Klik hier voor de actuele vacatures op Facebook.Natuurlijk kun je je ook aanmelden voor onze...
Lees meer...
De partner bij banenafspraakEen mooi en inspirerend verhaal.Just4Work,de partner bij banenafspraak.Klik hier voor het volledige artikel.
Draai uw tablet/telefoon a.u.b.